• dendrohinnangute koostamine
  • haljastuse hindamine ja hooldusjuhiste koostamine
  • poollooduslike kooslustega seonduva temaatika käsitlus
  • keskkonnaekspertiisid ja -hinnangud
  • keskkonnakonsultatsioonid
  • eelhinnangud
  • projektide koostamine ja -juhtimine
  • keskkonnajuhtimise analüüs
  • piirangute selgitamine ja analüüs
  • dokumentatsiooni koostamine
  • Teenuste hinnad on kokkuleppel.