Teostame nii suure- kui väikemahulisi maastikuehitusalaseid objekte nii era-, kui äriklientidele. Meilt on võimalik tellida erinevaid rajamis-, hooldus- ja taastamistöid.

  • Aedade ja haljasalade rajamine ideest teostuseni
  • Istutusalade rajamine
  • Tänavakivide paigaldus
  • Müüride ehitus
  • Muru rajamine
  • Terrasside ehitus