Lisaks haljastuse valdkonna töödele pakume ka erinevaid teenuseid  keskkonnakorralduse valdkonnast.
Antud temaatikaga tegeleb meie meeskonnas Sven Valler, kellel on omandatud Tartu Ülikooli keskkonnakorralduse ja -planeerimise eriala diplom, lisaks metsanduslik haridus ja töökogemus.

 • dendrohinnangute koostamine
 • haljastuse hindamine ja hooldusjuhiste koostamine
 • poollooduslike kooslustega seonduva temaatika käsitlus
 • keskkonnaekspertiisid ja -hinnangud
 • keskkonnakonsultatsioonid
 • eelhinnangud
 • projektide koostamine ja -juhtimine
 • keskkonnajuhtimise analüüs
 • piirangute selgitamine ja analüüs
 • dokumentatsiooni koostamine

 • Teenuste hinnad on kokkuleppel.