Lisaks haljastuse valdkonna töödele pakume ka erinevaid teenuseid  keskkonnakorralduse valdkonnast.
Antud temaatikaga tegeleb meie meeskonnas Sven Valler, kellel on omandatud Tartu Ülikooli keskkonnakorralduse ja -planeerimise eriala diplom, lisaks metsanduslik haridus ja töökogemus.